la casa que habitàvem

Landscape.AlbaDelta.0035.small “La casa que habitàvem era vella, d’escasses dimensions i sobrada d’incomoditats, no obstant tenia, per a mi, allò que la compensava del tot: perquè des d’ella, a través de la finestra, es veia l’Ebre, en tota la seua amplitud, sense obstacles ni limitacions. Per a mi la major fortuna. Des de la nostra finestra, el riu es veia amp le, amb el seu corrent suau, les aigiies baixes d’un verd clar a l’estiu, crescudes a l’hivern, de color rogenc, amb sanefes blavenques d’escuma, avançant pels camps de l’altra banda del riu, inundats en grans extensions, mentre al poble se sentien les queixes dels pagesos. Normalment l’Ebre baixava tranquil i ample, amb poca corrent, entre els salzes i els tamarits, els alts albers i els canyars de les vores, pel mig de la vall. No sé quin dia, ni en quin moment, vaig abocar -me a aquella finestra; en quin moment, trèmul i meravellós, vaig contemplar el panorama sota la llum del sol, però sí sé que aquell dia vaig trobar la salvació. Darrere d’aquella finestra m’hi vaig passar hores, moltes hores de la meua infància, contemplant el riu i els camps, l’avançar pausat dels carros que anaven i tornaven per la carretera, i els tossals i les muntanyes blaves. Amb ella em consolava de la pèrdua de l’altra finestra, la del meu poble, des de la qual havia contemplat la mar, l’anar i venir de les veles i, a través d’ella, a les nits m’arribava el dolç i profund sonar de les caragoles marines.” Sebastià Juan Arbó. Los hombres de la tierra y el mar. 1961, p. 149 i 160-161. Landscape.Street.0005.smallLandscape.Street.0011.smallLandscape.Street.0006.small Landscape.Street.0002.small Landscape.Street.0001.smallPodeu veure el set complert al flickr

Advertisements
This entry was published on January 19, 2014 at 8:10 pm. It’s filed under el meu país, hivern and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: