matí de boires

Per veure aquest país, Berga sembla que té preparat per al turista el santuari de Santa Maria de Queralt. Quan arribem a Berga, la primera cosa que hem de fer és pujar al santuari. El camí és apassionant. Com que transcorre per la part obaga de la muntanya, travessa un mont de pinedes silvestres que la gent del pla troba ple d’encants. Quan arribem al peu del santuari, l’aire s’aprima i el panorama esdevé intens i dilatat en el llunyadar. Mirant cap a l’amfiteatre del nord, apareix el Berguedà amb tot el muntanyam geològic, amb el seu oceà orogràfic. Cap al sud tenim, a primer terme, tot el Berguedà agrari i industrial, amb la seva bellesa normalitzada, i, més enllà de Puig-reig, la comarca del Bages, el tapís llunyà de les muntanyes de Montserrat, cobertes d’un vel de boira voleiadís, somiat. A dreta i esquerra d’aquest escenari immens, la vista se us perd en una dilatació de terres: cap al Solsonès a ponent; a llevant devers Vic i el Lluçanès. La balconada és prodigiosa. La presència de la terra és tan abassegadora que us sentiu com abrigat dins les mateixes entranyes del país -d’aquest país tan petit i d’una presència tan enorme i tan densa, tan aturada d’ancianitat i de vida potent.

Josep Pla

boira.0009.small

boira.0001.small

boira.0007.small

boira.0015.small

boira.0004.small

boira.0005.small

boira.0006.small

Advertisements
This entry was published on December 28, 2014 at 1:45 pm. It’s filed under el meu país, hivern, paisatge and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: